top of page

BARNFONDEN

Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 25 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.  Tillsammans med de som stödjer organisationen – barnfaddrar, projektfaddrar, företag och andra givare – ger vi barn i i dessa regioner chans till en bättre framtid. Organisationen fokuserar på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet.

Vanja Wickman har arbetat som inhyrd konsult inom kommunikationstjänster vid flertalet tillfällen 2016-2018, bland annat i arbete med diverse kampanjer, strategiskt arbete i samband med utvecklingen av ny site och social mediakanaler. 

 

Vanja var även projektledare för Barnfondens räkning Skåne Global - en konferens och mötesplats för företag som vill skapa ett ansvarstagande näringsliv med fokus på FNs globala mål, Agenda 2030 samt i arbetet med Small Voices Big Dreams där över 6 000 barn över hela jorden är med i en global undersökning samt

Team:

Vanja Wickman / Projektledning & Koordinering samt produktion 

facebook

site

Barnfonden

Barnfonden

Watch Now
bottom of page