top of page

KONSTHALLEN PÅ PARKGATAN

Vad händer med en stad när det tas mer hänsyn till de mänskliga dimensionerna och de mänskliga sinnena? Vad händer i rummet mellan husen? I ett nytt samarbete har Gatukontoret, Malmö Stad slagit sig ihop med Stena Fastigheter och Kajsa Blum, Vanja Wickman och Egil Jansson. Frågan som ställs - hur kan vi arbeta tillsammans för att skapa en mer inkluderande stad? Initiativet vill uppmuntra dialog och är en inbjudan till malmöborna, hur kan vi tillsammans skapa stadsliv? Resultatet visades i ”Konsthallen på Parkgatan”.

 

Anna-Karin Andersson och Elias Björn curerade utställningen med de tre Malmöbaserade konstnärerna Leif Holmstrand, Ella Tillema och Ingrid Furre.

Team:

Kajsa Blum & Vanja Wickman / Konceptutveckling samt Projektledning & Koordinering kommunikaiton och PR 

Egil Jansson / Konceprutveckling & Formgivning & konstruktion 

Hanna Nygren / Produktionsledare

 

Kund 

Gatukontoret Malmö Stad | Stena Fastigheter 

bottom of page