top of page

I projektet Smart Kreativ Stad undersöktes hur film och rörlig bild på olika sätt kan bidra till att aktivera staden. Projektet drevs av Film Capital Stockholm 2015–2020 i samarbete med medlemmar och partner inom ett brett spektrum av branscher i Stockholmsregionen. Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ett stort antal kommunikationsprojekt. Strategiskt arbete inkl. varumärkesutveckling, kommunikationsplattform och grafisk profil samt site. Arbete löpande med kommunikation kring de pilotprojekt som genomfördes under projektets livstid. 

I det femåriga EU-projektet har nya former av samarbeten undersökts i elva pilotstudier, vilka resulterat i fem nya perspektiv på rörlig bild.

Team:

Vanja Wickman / Strateg och Projektledare 

Upphandlad kommunikationsbyrå i team med: 

Joakim Sjögren / Strateg och Art Director 

Nikolaj Selvik / Digital strateg och utveckling 

Länkar:

Site Smart Kreativ Stad

Läs om Film Capital Stockholm 

Delprojekt / Smart Kreativ Stad Pilotstudie: #5 Safari Urbain

 

I ett slags förgängligt grafitti lät Smart Kreativ Stad den franske konstnären Julien Nonnon projicera porträtt på djur med kläder runt omkring på byggnader och fasader i Stockholm. Bilder: AD Joakim Sjögren

Safari_Urbain_insta_anim_uppdat.gif

SMART KREATIV STAD

FCS

FILM CAPITAL STOCKHOLM

Film Capital Stockholm var den regionala filmfonden i Stockholm-Mälardalen, på Gotland och Åland. Under åren 2007–2020 var FCS huvudstadsregionens samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och rörlig bild.


Ett stort antal kommunikationsprojekt. Strategiskt arbete inkl. varumärkesutveckling, kommunikationsplattform och grafisk profil samt site. Arbete löpande kommunikationstjänster under tre år tills organisationen lades ner sista dec 2020. 

Kund:

Film Capital Stockholm

Team:

Vanja Wickman / Strateg och Projektledare 

Upphandlad kommunikationsbyrå i team med: 

Joakim Sjögren / Strateg och Art Director 

Nikolaj Selvik / Digital strateg och utveckling 

Länkar:

Site 

bottom of page